• Москва и область
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область
 • А
  • Астраханская область
  • Архангельская область
  • Алтайский край
 • Б
  • Республика Бурятия
  • Республика Башкортостан
  • Брянская область
  • Белгородская область
 • В
  • Воронежская область
  • Вологодская область
  • Волгоградская область
  • Владимирская область
 • И
  • Иркутская область
  • Ивановская область
 • К
  • Республика Коми
  • Республика Карелия
  • Курская область
  • Курганская область
  • Красноярский край
  • Краснодарский край
  • Костромская область
  • Кировская область
  • Кемеровская область
  • Калужская область
  • Калининградская область
 • Л
  • Липецкая область
 • М
  • Республика Мордовия
  • Республика Марий Эл
 • Н
  • Новосибирская область
  • Нижегородская область
 • О
  • Орловская область
  • Оренбургская область
  • Омская область
 • П
  • Приморский край
  • Пермский край
  • Пензенская область
 • Р
  • Рязанская область
  • Ростовская область
 • С
  • Ставропольский край
  • Смоленская область
  • Свердловская область
  • Саратовская область
  • Самарская область
 • Т
  • Тюменская область
  • Тульская область
  • Томская область
  • Тверская область
  • Тамбовская область
  • Республика Татарстан
 • У
  • Ульяновская область
  • Республика Удмуртия
 • Х
  • Ханты-Мансийский автономный округ
  • Хабаровский край
  • Республика Хакасия
 • Ч
  • Челябинская область
  • Республика Чувашия
 • Я
  • Ярославская область
  • Ямало-Ненецкий автономный округ

весь сайт

Інтернет-банк

відділення та банкомати

акції

позвонить
0 800 300-880
Звонок по Украине бесплатный

Оголошення

Контакти прес-центру:
Антоніна Бутенко
abutenko@forward-bank.com
15.01.2018

Повідомляємо, що з 14.02.2018 до тарифів за кредитними картками ПАТ «БАНК ФОРВАРД» вносяться наступні зміни:

1.       В тарифи вводиться поняття Мінімального платежу по Договору:

Мінімальний платіж по Договору

Сума грошових коштів, яка складається з наступних складових: 

1)          Платіж за Основним боргом,

2)          сума процентів за користування кредитом

3)          сума Понадлімітної заборгованості;

4)          Плата за обслуговування кредитної заборгованості (за наявності);

5)          сума Плати за пропуск Мінімального платежу (за наявності);

6)          пропущені (не сплачені в строк) клієнтом Мінімальні платежі (повністю або частково) попередніх розрахункових періодів (за наявності)

Не може бути меншим 50 грн, але не більше суми існуючої заборгованості за Договором.

 

2.       Змінюється значення тарифу «Платіж за Основним боргом»:

Платіж за Основним боргом

0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату

 

3.       Уточняється порядок розрахунку «Плати за обслуговування кредитної заборгованості,  яка стягується щомісячно*», а саме:

 

* З 28.02.2018 року нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на залишок заборгованості за Основним боргом та Понадлімітної заборгованості (не віднесеної до Простроченого боргу) станом на дату закінчення Розрахункового періоду

4.       Вводиться тарифікація плати за обслуговування кредитної заборгованості для наступних кредитних карткових продуктів:

№ п/п

Продукт

ПОКЗ

1

Кредитна картка миттєва 1
Кредитна картка миттєва 2
Кредитна картка миттєва 3

0,25%

2

Кредитна картка 55 миттєва

0,10%

3

Кредит в Кишені
Кредит в Кишені Debit
Кредит в Кишені (новий)
Кредит в Кишені MC Debit

0,10%

4

Кредит в Кишені (1)

0,10%

5

Кредитна картка 1
Кредитна картка 2
Кредитна картка 3
Кредитна картка Дистанційна

0,25%

6

Кредитна картка 55 Дистанційна

0,10%

7

Кредитна картка 49

0,10%

8

Кредитна картка 45

0,25%

9

Кредитна картка 42

0,25%

10

Кредитна картка «Виручалка» (DS)

0,25%

11

Кредитна картка «Виручалка АК» (DS)

0,25%

12

Кредитна картка «Виручалка  УТМ» (DS)

0,25%

13

Кредитна картка «Виручалка NoName» (DS)

0,25%

14

Кредитна картка «Виручалка NoName» (DS-П)

0,25%

15

Кредитна картка «Картка Марафонця УТМ АК» (DS)

0,25%

16

Кредитна картка «Картка Марафонця АК» (DS)

0,25%

17

Кредитна картка «Картка Марафоця  NoName АК» (DS)

0,25%

18

Кредитна картка «Виручалка MAX» (DS)

0,15%

19

Кредитна картка 38 Gold

0,25%

20

Кредитна картка 38% Gold

0,15%

21

Кредитна картка Gold

0,15%

22

Forward Кредитка - Go Shopping (DS)

0,15%

23

Forward Кредитка - Go Shopping АК (DS)

0,15%

24

Кращі Батьки

0,10%

25

Фокстрот

0,10%

26

Фокстрот миттєвий

0,10%

27

Фокстрот АРСЕНАЛ

0,10%

28

Фокстрот АРСЕНАЛ миттєва

0,10%

29

АЛЛО Миттєва

0,10%

30

АЛЛО

0,10%

31

АЛЛО Debit (1)

0,10%

32

VICOTEC

0,10%

33

VICOTEC Миттєва

0,10%

34

HYUNDAI Миттєва

0,25%

35

HYUNDAI

0,25%

36

Кредитна картка 55 ЛП (CS) (ДПЕ)

0,10%

37

Кредитна картка Visa Classic 1 (ДПЕ)

0,25%

38

Кредитна картка MC Debit Акція (ДПЕ)

0,25%

39

Кредитна картка Visa Classic Unembоssed Миттєва 1 (ДПЕ)

0,25%

40

Кредитна картка Visa Gold (ДПЕ)

0,15%

41

Кредитна картка МС Gold Акція (ДПЕ)

0,15%

42

Кредитна картка MC Debit Акція Миттєва 1 (ДПЕ)

0,10%

43

Кредитна картка MC Debit Акція Миттєва 2 (ДПЕ)

0,25%

44

Кредитна картка MC Unembоssed Миттєва Дистанційна (ДПЕ)

0,25%

45

Фокстрот MС World  (ДПЕ)

0,10%

46

Фокстрот MС World АРСЕНАЛ (ДПЕ)

0,10%

47

Фокстрот Premium MС World АРСЕНАЛ (ДПЕ)

0,25%

48

Фокстрот Premium MС World (ДПЕ)

0,25%

49

Кредит в кишені MC Debit

0,10%

5.                   Змінюється розмір тарифу «Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно», яка становитиме 19,90 грн. Комісія буде стягуватись при умові відсутності руху коштів більше по рахунку 180 днів і більше, якщо сума залишку власних коштів на рахунку не перевищує 200 грн. (включно).

 

6.                  З 14.03.2018 року змінюється розмір плати за обслуговування кредитної заборгованості для наступних продуктів:

№ п/п

Продукт

Ставка ПОКЗ до 14.03.2018 року (включно)

Ставка ПОКЗ з 14.03.2018  року

1

Кредитна картка «Виручалка»_new (DS)

2,0%

2,25%

2

Кредитна  картка «Виручалка  УТМ»_new (DS)

2,0%

2,25%

3

Кредитна картка «Виручалка NoName»_new (DS)

2,0%

2,25%

4

Кредитна картка «Виручалка NoName»_new (DS-П)

2,0%

2,25%

5

Кредитна картка «Виручалка MAX»_new (DS)

1,5%

1,6%

6

Кредитна картка «Виручалка MAX» _new(DS-П)

1,5%

1,6%

7

Forward Кредитка - Go Shopping_new (DS)

1,5%

1,6%

8

Кредитна картка «Виручалка для вкладника»_new (DS)

1,5%

1,6%

9

Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_new (DS)

1,5%

1,6%

10

Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_new (DS-П)

1,5%

1,6%

11

Кредитна картка «Картка марафонця_new УТМ АК» (DS)

2%

2,25%

12

Кредитна картка «Картка марафонця_new АК» (DS)

2%

2,25%

13

Кредитна картка «Виручалка MAX» _dist(DS)

1,5%

1,6%

14

Кредитна картка «Виручалка NoName» _dist(DS)

2,0%

2,25%

15

Кредитна картка «Виручалка для вкладника NoName»_dist(DS)

1,5%

1,6%