ПАТ «БАНК ФОРВАРД» (далі Forward Bank) – комерційний банк, основний фокус діяльності якого протягом десятиріччя діяльності в Україні спрямований на обслуговування приватних клієнтів. Forward Bank особливу увагу приділяє сегментам споживчого кредитування, картковим продуктам і привабливим депозитним пропозиціям для населення України. При цьому акцент роботи банку зроблено на інноваційності продуктів і послуг європейського рівня та впровадженні нового підходу в якості обслуговування.

Пріоритети діяльності Forward Bank – це турбота про фінансове благополуччя і спокій клієнтів та високі міжнародні стандарти якості банківських продуктів і сервісів.

Надійність Банку та ефективність його діяльності підтверджені авторитетними рейтингами та дослідженнями.

Депозитам Банку присвоєно індивідуальний рейтинг надійності на рівні «5+» ВІДМІННА НАДІЙНІСТЬ, за даними дослідження національного агентства IBI-Rating ( 2016 р).

Forward Bank стабільно входить до ТОП-10 найнадійніших банків України, згідно з Рейтингом надійності банківських депозитів впливового агентства «Стандарт-Рейтинг», – за результатами досліджень у 2016 р.

Forward Bank входить до «50 провідних банків України», займаючи 34-у позицію у рейтингу, складеному аналітичною групою «Фінансовий клуб» спільно з НАБУ (травень 2016).

Активи Банку станом на 01.01.2017 р. склали 1 938,379 млн грн, регулятивний капітал – 400,074 млн грн, статутний капітал (зареєстрований і незареєстрований) - 544,771 млн грн, кошти фізичних осіб – 1 017,546 млн грн, кредитний портфель – 1 495,303 млн грн.

Forward Bank продовжує виконувати підвищені показники ліквідності, котрі висуваються для Банку, орієнтованого на клієнтів-фізичних осіб - «ощадного банку», згідно з термінологією Національного банку України. А саме на 01.01.2017 р. коефіцієнт миттєвої ліквідності (H4) склав 41,80 %, при нормативному значенні - не менше 20%; коефіцієнт короткострокової ліквідності (Н6) склав 91,37 %, при нормативному значенні – не менше 60 %; коефіцієнт поточної ліквідності (H5) склав 85,72 %, при нормі не менше 40 %. Адекватність регулятивного капіталу (платоспроможність H2) на 01.01.2017 р. становить 19,05 %, при нормативному значенні – не менше 10 %.

Forward Bank є правонаступником ПАТ «Банк Руский Стандарт» (Україна). Банк є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Незалежної асоціації банків Украіни, входить до групи банків з іноземним капіталом, згідно з класифікацією Національного Банку України.

Ліцензія НБУ № 226 від 30.10.2014 р.